نمایشگاه بنای برتر ، غرفه بازرگانی اسدی ، شهریور 98

نمایشگاه بنای برتر ، غرفه بازرگانی اسدی ، شهریور 98

نمایشگاه بنای برتر ، غرفه بازرگانی اسدی ، شهریور 98

نمایشگاه بنای برتر ، غرفه بازرگانی اسدی ، شهریور 98

استقبال از غرفه بازرگانی اسدی در نمایشگاه بنای برتر ، شهریور 98

استقبال از غرفه بازرگانی اسدی در نمایشگاه بنای برتر ، شهریور 98

مدیران مجموعه آقایان اسدی به همراه پدر بزرگوارشان در حال مذاکره با صاحبان صنعت ساختمان در نمایشگاه بنای برتر ، شهریور 98

مدیران مجموعه آقایان اسدی به همراه پدر بزرگوارشان در حال مذاکره با صاحبان صنعت ساختمان در نمایشگاه بنای برتر ، شهریور 98

حضور میهمان بازرگانی اسدی، نماینده محترم شرکت دارکارپلاس اصفهان، آقای روزبه گلشیری

حضور میهمان بازرگانی اسدی، نماینده محترم شرکت دارکارپلاس اصفهان، آقای روزبه گلشیری

حضور نماینده محترم شرکت آریان فراز پرسام آقای بنیامین ورزدار در غرفه بازرگانی اسدی نمایشگاه بنای برتر شهریور 98

حضور نماینده محترم شرکت آریان فراز پرسام آقای بنیامین ورزدار در غرفه بازرگانی اسدی نمایشگاه بنای برتر شهریور 98

مدیران بازرگانی اسدی ، از طرف کلیه پرسنل مجموعه از تلاش بزرگواران برای حضور پرقدرت در نمایشگاه بنای برتر قدردانی می کنیم.

مدیران بازرگانی اسدی ، از طرف کلیه پرسنل مجموعه از تلاش بزرگواران برای حضور پرقدرت در نمایشگاه بنای برتر قدردانی می کنیم.

حضور مشاور محترم مجموعه جناب آقای مهندس عباس زاده / نمایشگاه بنای برتر شهریور 98

حضور مشاور محترم مجموعه جناب آقای مهندس عباس زاده / نمایشگاه بنای برتر شهریور 98

حضور مشاور محترم مجموعه جناب آقای مهندس بهاریه / نمایشگاه بنای برتر / شهریور 98

حضور مشاور محترم مجموعه جناب آقای مهندس بهاریه / نمایشگاه بنای برتر / شهریور 98

همکاران پرتلاش بهمراه مدیران محترم بازرگانی اسدی / نمایشگاه بنای برتر / شهریور 98

همکاران پرتلاش بهمراه مدیران محترم بازرگانی اسدی / نمایشگاه بنای برتر / شهریور 98

حضور مهیار ناظمی عزیز مجری توانمند در غرفه بازرگانی اسدی / نمایشگاه بنای برتر / شهریور 98

حضور مهیار ناظمی عزیز مجری توانمند در غرفه بازرگانی اسدی / نمایشگاه بنای برتر / شهریور 98

بازدید علاقه مندان از غرفه بازرگانی اسدی / نمایشگاه بنای برتر / شهریور 98

بازدید علاقه مندان از غرفه بازرگانی اسدی / نمایشگاه بنای برتر / شهریور 98

حضور محترم جناب آقای مهندس نوید افخم الشعرا مشاور معماری - هنری بازرگانی اسدی / نمایشگاه بنای برتر / شهریور 98

حضور محترم جناب آقای مهندس نوید افخم الشعرا مشاور معماری - هنری بازرگانی اسدی / نمایشگاه بنای برتر / شهریور 98

حضور محترم سرکارخانم دکتر قره داغی مدیرعامل شرکت شودر / نمایشگاه بنای برتر هتل پارس / شهریور 98

حضور محترم سرکارخانم دکتر قره داغی مدیرعامل شرکت شودر / نمایشگاه بنای برتر هتل پارس / شهریور 98

دریافت لوح توسط مدیرعامل محترم بازرگانی اسدی جناب آقای اسدی از آقای حسین ثابت / اختتامیه نمایشگاه بنای برتر ، هتل پارس / شهریور 98

دریافت لوح توسط مدیرعامل محترم بازرگانی اسدی جناب آقای اسدی از آقای حسین ثابت / اختتامیه نمایشگاه بنای برتر ، هتل پارس / شهریور 98

حضور جناب آقای حسین ثابت کارآفرین بزرگ بین المللی کشورمان در غرفه بازرگانی اسدی / نمایشگاه بنای برتر / شهریور 98

حضور جناب آقای حسین ثابت کارآفرین بزرگ بین المللی کشورمان در غرفه بازرگانی اسدی / نمایشگاه بنای برتر / شهریور 98

چهارشب فوق العاده با همراهان و میهمانان عزیزمان به پایان رسید. در انتظار بناشدن پنجمین بنای برتر خواهیم ماند.

چهارشب فوق العاده با همراهان و میهمانان عزیزمان به پایان رسید. در انتظار بناشدن پنجمین بنای برتر خواهیم ماند.

از طرف مدیران بازرگانی و مدیریت واحد بازاریابی از همکاری صمیمانه آقای صفا مدیریت محترم برنامه ریزی بابت حضور پرقدرت در نمایشگاه بنای برتر سپاسگزاریم.

از طرف مدیران بازرگانی و مدیریت واحد بازاریابی از همکاری صمیمانه آقای صفا مدیریت محترم برنامه ریزی بابت حضور پرقدرت در نمایشگاه بنای برتر سپاسگزاریم.

یار و همراه مدیریت در روزهای تلخ و شیرین، سرکارخانم شیرازی مدیر محترم منابع انسانی، از شما و واحد کارگزینی نیز در حضور بادرایت در نمایشگاه بنای برتر از طرف مدیران و مدیریت بازاریابی قدردانی می گردد.

یار و همراه مدیریت در روزهای تلخ و شیرین، سرکارخانم شیرازی مدیر محترم منابع انسانی، از شما و واحد کارگزینی نیز در حضور بادرایت در نمایشگاه بنای برتر از طرف مدیران و مدیریت بازاریابی قدردانی می گردد.

بازوی پرتوان بازرگانی اسدی آقای محمدی سرپرست محترم فروش ، مدیران و مدیریت بازاریابی از شما نیز بابت تلاشتان تشکر می نمایند.

بازوی پرتوان بازرگانی اسدی آقای محمدی سرپرست محترم فروش ، مدیران و مدیریت بازاریابی از شما نیز بابت تلاشتان تشکر می نمایند.

حضور برندهای مناسب نیازمند خریدی هوشمندانه است، مدیران مجموعه و مدیریت بازاریابی از پرسنل واحد خرید در پشتیبانی از غرفه نمایشگاه بنای برتر قدردانی می نماید.

حضور برندهای مناسب نیازمند خریدی هوشمندانه است، مدیران مجموعه و مدیریت بازاریابی از پرسنل واحد خرید در پشتیبانی از غرفه نمایشگاه بنای برتر قدردانی می نماید.

مدیران و مدیریت بازاریابی از زحمات آقایان بهزادی فر ، بختیاری و پرسنل حسابداری در حضور مقتدرانه بازرگانی اسدی در نمایشگاه بنای برتر قدردانی می نماید.

مدیران و مدیریت بازاریابی از زحمات آقایان بهزادی فر ، بختیاری و پرسنل حسابداری در حضور مقتدرانه بازرگانی اسدی در نمایشگاه بنای برتر قدردانی می نماید.

خداقوت به نیروهای فنی و پرتوان مجموعه در برپایی آبرومند غرفه نمایشگاه بنای برتر از طرف مدیران محترم و مدیریت بازاریابی

خداقوت به نیروهای فنی و پرتوان مجموعه در برپایی آبرومند غرفه نمایشگاه بنای برتر از طرف مدیران محترم و مدیریت بازاریابی

اگه همه جا تمیز و مرتبه مرهون زحمات این عزیزیم ، آقای روشندل از تو هم ممنونیم.

اگه همه جا تمیز و مرتبه مرهون زحمات این عزیزیم ، آقای روشندل از تو هم ممنونیم.